https://www.facebook.com/p1construction/   

 
แบบบ้าน 2 ชั้น บ้านพัก 2 ชั้น H 01
พื้นที่ใช้สอย : 624 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   5 ห้องนอน  1 ห้องครัว   8 ห้องน้ำ  4-5 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 02
พื้นที่ใช้สอย : 420 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องครัว  3 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถ
บ้านพัก 2 ชั้น H 03
พื้นที่ใช้สอย : 803 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   7 ห้องนอน  2 ห้องครัว  8 ห้องน้ำ  6 ที่จอดรถ
บ้านพัก 2 ชั้น H 04
พื้นที่ใช้สอย : 667 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   4 ห้องนอน  1 ห้องครัว   5 ห้องน้ำ  4 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 05
พื้นที่ใช้สอย : 270 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   4 ห้องนอน  1 ห้องครัว   5 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 06
พื้นที่ใช้สอย : 232 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   4 ห้องนอน  2 ห้องครัว   6 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 07
พื้นที่ใช้สอย : 127 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องครัว   3 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 08
พื้นที่ใช้สอย : 74 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องครัว   2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 09
พื้นที่ใช้สอย : 176 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   2 ห้องนอน  1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 10
พื้นที่ใช้สอย : 200 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                            
      2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 11
พื้นที่ใช้สอย : 147 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   4 ห้องนอน  1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 12
พื้นที่ใช้สอย : 138 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   2 ห้องนอน  1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 13
พื้นที่ใช้สอย : 192 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                
     2 ชั้น   2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 14 
พื้นที่ใช้สอย : 392 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   4 ห้องนอน  1 ห้องครัว  3 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 15 
พื้นที่ใช้สอย : 212 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                    
      2 ชั้น   1 ห้องนอน    3 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 16
พื้นที่ใช้สอย : 175 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   4 ห้องนอน  1 ห้องครัว  3 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถ
บ้านพัก 2 ชั้น H 17
พื้นที่ใช้สอย : 145 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 18
พื้นที่ใช้สอย : 68 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องครัว  1 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 19
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
     2 ชั้น   3 ห้องนอน 1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 20
พื้นที่ใช้สอย : 345 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   4 ห้องนอน  1 ห้องครัว  5 ห้องน้ำ  4 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 21
พื้นที่ใช้สอย : - ตารางเมตร
--------------------------------------------

                    
      2 ชั้น   3 ห้องนอน   2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 22
พื้นที่ใช้สอย : 139 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   2 ห้องนอน  1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 23
พื้นที่ใช้สอย : 280 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                  
    2 ชั้น   7 ห้องนอน   2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 24 
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   2 ห้องนอน  1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 25
พื้นที่ใช้สอย : 1,400 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   8 ห้องนอน  3 ห้องครัว 10 ห้องน้ำ  4 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 26
พื้นที่ใช้สอย : 393 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องครัว  4 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 27
พื้นที่ใช้สอย : - ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   2 ห้องนอน  1 ห้องครัว  1 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 28
พื้นที่ใช้สอย : 212 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องครัว  4 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 29
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                     
     2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องโถง  2 ห้องน้ำ

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 30
พื้นที่ใช้สอย : 439 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   4 ห้องนอน  1 ห้องครัว  5 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 31
พื้นที่ใช้สอย : 442 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องครัว  4 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 32
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   6 ห้องนอน  1 ห้องครัว  6 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 33
พื้นที่ใช้สอย : 900 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   8 ห้องนอน 2 ห้องครัว  9 ห้องน้ำ  5 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 34
พื้นที่ใช้สอย : 562 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 35
พื้นที่ใช้สอย : 423 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   4 ห้องนอน  1 ห้องครัว  6 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 36
พื้นที่ใช้สอย : 196 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
     2 ชั้น  4 ห้องนอน  1 ห้องครัว  3 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 37
พื้นที่ใช้สอย : 93 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   3 ห้องนอน  1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 38
พื้นที่ใช้สอย : 84 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
      2 ชั้น   2 ห้องนอน  1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 39
พื้นที่ใช้สอย : 776 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
     2 ชั้น   4 ห้องนอน  3 ห้องครัว  6 ห้องน้ำ  4 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 40
พื้นที่ใช้สอย : 591 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
     2 ชั้น   4 ห้องนอน 1 ห้องครัว  6 ห้องน้ำ  3 ที่จอดรถบ้านพัก 2 ชั้น H 41
พื้นที่ใช้สอย : 140 ตารางเมตร
--------------------------------------------

                        
     2 ชั้น   2 ห้องนอน  1 ห้องครัว  2 ห้องน้ำ  1 ที่จอดรถ

จ้างออกแบบบ้าน
บริษัท พี นัมเบอร์วัน ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
998/155 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธรักษา อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วัน-เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 08.30 น.-17.30 น. 
(หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์)
ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 02-181-6866
สายด่วนจ้างออกแบบบ้าน : 088-894-6888
แฟกซ์ : 02-181-6866
Line ID : @p1-cad
E-mail : p1design889@gmail.com
แผนผังเว็ปไซต์
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
ขั้นตอนการทำงาน
บทความ
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา
 
เว็บสำเร็จรูป
×