https://www.facebook.com/p1construction/   

 
แบบบ้าน 2 ชั้น บ้านพัก 2 ชั้น H 01
พื้นที่ใช้สอย : 624 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 02
พื้นที่ใช้สอย : 420 ตารางเมตร

บ้านพัก 2 ชั้น H 03
พื้นที่ใช้สอย : 803 ตารางเมตร

บ้านพัก 2 ชั้น H 04
พื้นที่ใช้สอย : 667 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 05
พื้นที่ใช้สอย : 270 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 06
พื้นที่ใช้สอย : 232 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 07
พื้นที่ใช้สอย : 127 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 08
พื้นที่ใช้สอย : 74 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 09
พื้นที่ใช้สอย : 176 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 10
พื้นที่ใช้สอย : 200 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 11
พื้นที่ใช้สอย : 147 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 12
พื้นที่ใช้สอย : 138 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 13
พื้นที่ใช้สอย : 192 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 14 
พื้นที่ใช้สอย : 392 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 15 
พื้นที่ใช้สอย : 212 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 16
พื้นที่ใช้สอย : 175 ตารางเมตร

บ้านพัก 2 ชั้น H 17
พื้นที่ใช้สอย : 145 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 18
พื้นที่ใช้สอย : 68 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 19
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตรบ้านพัก 2 ชั้น H 20
พื้นที่ใช้สอย : 345 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 21
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 22
พื้นที่ใช้สอย : 139 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 23
พื้นที่ใช้สอย : 280 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 24 
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร

 


บ้านพัก 2 ชั้น H 25
พื้นที่ใช้สอย : 1,400 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 26
พื้นที่ใช้สอย : 393 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 27
พื้นที่ใช้สอย : 150
บ้านพัก 2 ชั้น H 28
พื้นที่ใช้สอย : 212 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 29
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร

 บ้านพัก 2 ชั้น H 30
พื้นที่ใช้สอย : 439 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 31
พื้นที่ใช้สอย : 442 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 32
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 33
พื้นที่ใช้สอย : 900 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 34
พื้นที่ใช้สอย : 562 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 35
พื้นที่ใช้สอย : 423 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 36
พื้นที่ใช้สอย : 196 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 37
พื้นที่ใช้สอย : 93 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 38
พื้นที่ใช้สอย : 84 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 39
พื้นที่ใช้สอย : 776 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 40
พื้นที่ใช้สอย : 591 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 41
พื้นที่ใช้สอย : 140 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 42
พื้นที่ใช้สอย : 115 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 43
พื้นที่ใช้สอย : 864 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 44
พื้นที่ใช้สอย : 200 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 45
พื้นที่ใช้สอย : 200 ตารางเมตร
บ้านพัก 2 ชั้น H 46
พื้นที่ใช้สอย : 400 ตารางเมตร


จ้างออกแบบบ้าน
บริษัท พี นัมเบอร์วัน ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
998/155 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธรักษา อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วัน-เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 08.30 น.-17.30 น. 
(หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์)
ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 02-181-6866
สายด่วนจ้างออกแบบบ้าน : 088-894-6888
แฟกซ์ : 02-181-6866
Line ID : @p1-cad
E-mail : p1design889@gmail.com
แผนผังเว็ปไซต์
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
ขั้นตอนการทำงาน
บทความ
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา
 
เว็บสำเร็จรูป
×